ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs2000.00PKR
1 سال
Rs2000.00PKR
1 سال
Rs2000.00PKR
1 سال
.top
Rs1400.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
Rs1700.00PKR
1 سال
.net
Rs2600.00PKR
1 سال
Rs2600.00PKR
1 سال
Rs2600.00PKR
1 سال
.org
Rs2600.00PKR
1 سال
Rs2600.00PKR
1 سال
Rs2600.00PKR
1 سال
.biz
Rs3300.00PKR
1 سال
Rs3300.00PKR
1 سال
Rs3300.00PKR
1 سال
.co
Rs3800.00PKR
1 سال
Rs3800.00PKR
1 سال
Rs3800.00PKR
1 سال
.pk
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
.com.pk
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
.org.pk
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
.net.pk
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
.edu.pk
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
.gov.pk
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
Rs2500.00PKR
2 سال
.com.au
Rs3000.00PKR
1 سال
Rs3000.00PKR
1 سال
Rs3000.00PKR
1 سال
.tv
Rs7000.00PKR
1 سال
Rs7000.00PKR
1 سال
Rs7000.00PKR
1 سال
.club
Rs3000.00PKR
1 سال
Rs3000.00PKR
1 سال
Rs3000.00PKR
1 سال
.co.uk hot!
Rs2500.00PKR
1 سال
Rs2500.00PKR
1 سال
Rs2500.00PKR
1 سال
.ca
Rs2450.00PKR
1 سال
Rs2450.00PKR
1 سال
Rs2450.00PKR
1 سال
.icu
Rs1310.63PKR
1 سال
Rs1310.63PKR
1 سال
Rs1385.63PKR
1 سال
.info
Rs3654.37PKR
1 سال
Rs3654.37PKR
1 سال
Rs3729.37PKR
1 سال
.io
Rs9373.13PKR
1 سال
Rs9373.13PKR
1 سال
Rs9373.13PKR
1 سال
.me
Rs5248.13PKR
1 سال
Rs4498.13PKR
1 سال
Rs5341.87PKR
1 سال
.online
Rs5998.13PKR
1 سال
Rs5998.13PKR
1 سال
Rs4123.13PKR
1 سال
.uk
Rs1516.87PKR
1 سال
N/A
Rs1591.87PKR
1 سال
.us
Rs1591.87PKR
1 سال
Rs1591.87PKR
1 سال
Rs1666.87PKR
1 سال
.vip
Rs2810.63PKR
1 سال
Rs2810.63PKR
1 سال
Rs2885.63PKR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution